Hải sản phan thiết, Hương Vị Miền Trung

JA slide show
Cá bớp nguyên con
Giá : 210,000 VND
Cá ngân
Giá : 75,000 VND
Bao tử cá ngừ
Giá : 50,000 VND
bao tử cá basa
Giá : 65,000 VND
Cá bạc má
Giá : 85,000 VND
Cá đổng tươi
Giá : 100,000 VND
Cá trích
Giá : 80,000 VND
Cá nục
Giá : 85,000 VND
Cá ngừ
Giá : 80,000 VND
Cá thu nguyên con
Giá : 205,000 VND
cá mai rút xương
Giá : 160,000 VND

Hỗ trợ online0907 758 189 - Mr. Sơn
0947 549 442 - Mr. Sơn
0933 536 561 - Mr.Huân